header

B&W: betaald parkeren binnen stadsring

Het college van B&W wil binnen de Groningse ringweg betaald parkeren invoeren. Deze maatregel moet de wijken met veel geparkeerde auto"s leefbaarder maken. Ook vindt het college dat er in principe voor het gebruik van de openbare ruimte moet worden betaald.

Het betaald parkeren is een van de nieuwe accenten die het college wil leggen in het gemeentelijke parkeerbeleid. De centrale doelstelling is de stad bereikbaar en leefbaar te houden. Groningen wil ook de duurzaamste stad van Nederland worden. Daarom drukken leefbaarheid en duurzaamheid een duidelijk stempel op het nieuw te ontwikkelen parkeerbeleid.

P+R

Zo moet het parkeerbeleid volgens het college explicieter bijdragen aan het terugdringen van emissies, bijvoorbeeld door onderscheid te maken in de mate waarin auto"s vervuilen. In de plannen willen B&W ook verder investeren in het fietsparkeren en de P+R-terreinen. Extra parkeervoorzieningen voor auto"s in de binnenstad zijn volgens het college niet nodig: met de CiBoGa-, de Damsterdiep- en de Forumgarage, in combinatie met een uitstekend functionerend P+R-systeem, zijn er voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad. En met intelligente verkeers- en parkeerbegeleiding worden ze beter en sneller benut.

 

Activiteiten

Doe mee met:

16.07.2022: Vogel wandeling

Heb je meegedaan met:

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133