header

Er is een Youtube-kanaal met veel video's, die in de loop van de tijd in het A-Kwartier zijn gemaakt.
Klik hier  en bekijk opnames van diverse gebeurtenissen.

------

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133