header

Belangrijkste punten uit de ALV van 22 januari 2022:

 1. Er is een nieuw bestuur benoemd, bestaande uit:
  Trinet Holtslag                     - Voorzitter
  Klaas van der Meulen         - Secretaris
  Giorgio Achterbosch           - Penningmeester
  Marieke Kremer                  - Leden/e-mailcontacten
  Evelien Alkema                   - Activiteiten
 2. Henk Cuperus is postuum benoemd tot erelid. Hij was voor de vereniging van grote betekenis.
 3. Fleur Woudstra heeft zich als bestuurlid teruggetrokken.
 4. De kascommissie is samengesteld. Op de ALV omstreeks maart/april 2022 zal een verantwoording  van het  financiële beleid over 2021 ter sprake komen.
 5. De oriënterende bespreking over het functioneren van het bestuur en het beter betrekken van de leden bij de buurtvereniging heeft plaatsgevonden.
 6. De communicatie tussen bestuur, leden en wijkbewoners zal verbeterd moeten worden door b.v. agenda’s, notulen, visies en discussiestukken al dan niet inzichtelijk te maken voor iedereen.
 7. De instelling van diverse werkgroepen vindt plaats. Bijvoorbeeld: parkeerbeleid, short & long-stay, bedrijfsvoering, administratie, archief, Raad van Advies, communicatie, denktank,termijnvisie. Hierbij wordt een beroep gedaan op de expertise van bestuur en wijkbewoners.
 8. Sluiting.

 

 

 

Activiteiten

Doe mee met:

03.04.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

25.06.2023: Lustrumdiner

Heb je meegedaan met:

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133