header

Screenshot_2022-06-22_at_20.42.33.pngWelke Groningse stadswijk biedt de mogelijkheid met een klassieke schuit een vaartochtje langs en door natuurgebieden te maken? Het A-Kwartier. De Emma, met kapiteins Hans en Rudolf en gids Marieke, ligt klaar voor elf personen. De route gaat naar het Hunzedal. Puur natuur! Marieke kan vertellen als Brugman. Dat Groningen groot is geworden door de Hunze bijvoorbeeld. Ondertussen wijst ze de witwangstern aan, de zwarte stern, de rietgors, de kleine karekiet en het Foxholstermeer in de verte. Ook in de verte grauwe ganzen. We hopen op de zeearend met een spanwijdte van 2.80 meter, ook wel de vliegende deur genoemd. We bevrijden enkele libellen die vast zitten in hoge grassen.

We leren over de verschillen tussen de boerenzwaluw, de foeragerende gierzwaluw en de huiszwaluw. We herkennen meerkoeten en een torenvalkje dat bevroren lijkt. Ginds zien we de Westerbroekster Madepolder. Marieke legt uit wat een vooroever is en uitgegraven meanders en retentiepolders die het water vast willen houden als zeearenden hun onzichtbaarheid voor de Emmagangers. We zien een gemaal dat speciaal lijkt te zijn aangelegd voor vogelaars. Dan door met kemphanen, een fuut, aalscholvers (die zich met meer dan enkel aal voeden, dat u het maar even weet), en de verzamelnaam rietvogels.

Ondertussen schijnt de zon en lijken protesterende boeren in Stroe verder weg dan ooit. We pauzeren op het terras bij De Waterjuffers annex een palingrokerij die paling- of bietensoep serveert en een lekker broodje. We beluisteren de oeverzwaluw en kijken naar de kolibrievlinder of onrust. Dan een ijsvogel, een rietzanger, visdiefje en blauwe reiger. Hé, kijk daar, een beverburcht! En daar het bosje waar de zeearenden met twee jongen nu hun domicilie hebben. Ssstt, een vrouwtje bruine kiekendief, zwanen, een witte reiger, zilverreigers, kwakende kikkers en zwarte ibissen.

Marieke legt uit wat een zomerpolder is en een uiterwaard. Een zeldzame kluut en een zwartkop. En nog de planten adderwortels, kikkerbeet, pijlkruid en het ontbreken van krabbescheer. Hans vertelt over de Emmamotor en het weinige onderhoud dat zij nodig heeft. Maar de zeearend, nee, die blijft even onzichtbaar vandaag. Misschien de volgende keer? En dit allemaal van 10.00 uur tot 17.30 uur. Vanuit het A-Kwartier natuurlijk. Meer info bij het Museum aan de A.

Screenshot_2022-06-22_at_20.44.04.png

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133