header

Screenshot_2022-06-25_at_17.16.34.pngRuim twee maanden na de riante opening van de BitterZoet Erfgoed expositie in de A-Kerk is het nu de beurt aan het MADA voor een statement in de vorm van een expositie over de slavernijcultuur. Tijd om af te rekenen met een schaamtevolle periode in Neerlands, en ja, ook Gronings historie.

Het zindert op het binnenplein van het MADA. Drankjes, parasols en Factor 35 concurreren met drie toespraken en een dans. Vier jonge dansers trotseren de hitte en dansen een begeesterende museumbinnenplaatsdans. We zien tot gek wordens toe getergde geketenden die tot vrijheid geraken. Krachtig, energiek, explosief, vervreemdend, ingetogen, spiritueel, expressief! Van muisstil tot aanzwellende muziek. Met een duidelijk mantra ‘Holy spirit come down!’ 

Directeur Nicolette Bartelink onthult dat (in navolging van vele musea in Nederland) tekstborden bij museumstukken in het MADA zijn aangepast. Eindelijk wordt rechtgedaan aan de veranderde kijk op niet de meest spirituele era in onze geschiedenis: de bittere slavernijperiode. Kern van Bartelinks verhaal is de wens dat vooringenomenheid plaats maakt voor meerstemmigheid.

De spannendste toespraak is van Bonairiaan Delno Tromp die begint in zijn moederstaal, het Papiaments. Tromp benadrukt in bevlogen woorden de achtergronden van de slavernijperiode en de erbij horende schaamtecultuur die moet plaatsmaken voor emancipatie, het werkelijk vrij maken van de figuurlijke ketens. 

Na de vorige spreker hoop je dat CDK René Paas zijn verhaal in het Gronings houdt. Maar helaas. Paas refereert aan de rol van oud geld dat ook in Groningen als foutgeld kan worden bestempeld. Prominente Groningse gebouwen kwamen tot stand door guldens met een duistere achtergrond. Zo wordt fout geld soms goed besteed.

Met een door allen gescandeerd GEOPEND wordt de tentoonstelling ontsloten.

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133