header

Screenshot_2022-07-16_at_22.22.02.pngOp een mooie zaterdagmiddag beginnen we aan de vogelwandeling door het A-Kwartier met een groep van ongeveer 30 personen, onder leiding van stadsvogeladviseur Maricée ten Bosch. Eerst maar even wat theorie. Ten Bosch vertelt over natuurinclusief bouwen in de stad: waarbij aan mens en dier gedacht moet worden. Voor de bouw van nestkasten zijn vier v’s belangrijk: voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie. Voor de meesten van de aanwezigen is het een open deur, maar groen is goed voor mensen en dieren en groen maakt gelukkig.

Vandaag ligt de focus op vier vogelsoorten: de huismus, de gierzwaluw , de zwarte roodstaart en kauwtjes. Groenlingen en stadsduiven laten we even buiten beschouwing. Op diverse punten houden we halt en vertelt Maricée over de ideale biotoop voor een bepaalde vogelsoort. Tijdens de wandeling wordt veelvuldig naar voorbij vliegende vogels in het luchtruim gewezen. Het is opvallend hoe aantrekkelijk de (binnen)stad is voor vogels en hoe groot hun aanpassingsvermogen is.

De eerste stop is op de Boteringeplaats. De wilde wingerd is als gevelbeplanting een ideale wijkplaats voor vogels. Of het de stadse drukte is of het feit dat veel vogels in de rui zitten, maar de meeste vogels houden zich wat verborgen. We leren dat gierzwaluwen op hun reis naar Afrika in een krappe maand 7.500 km vliegend afleggen, zonder één keer de grond te raken. Dus zelfs slapen doen ze vliegend. Aan de Laan observeren we gierzwaluwnestkasten aan de gevels.

Dan naar de Vlasbloemtuin aan Hoge der A: een ware groene oase. Een lustoord voor de merel, een vogel die zich van schuwe bosvogel ontwikkelde tot Screenshot_2022-07-16_at_22.21.13.pngstadsvogel met een prachtige zang. Dan nog een stop voor de A-kerk waarbij de kauwtjes worden gespot die het achter een verwijderde dakpan reuze naar de zin lijken te hebben.  Dan langs de Sledemennerstraat voordat we neerstrijken in de binnentuin van eigenarenvereniging Pompplein. Buurtverenigingsbestuursleden Mark, Marieke, Evelien, Giorgio en Klaas hebben een gezellige bijeenkomst voorbereid. Koele drankjes en heerlijke Flammkuchen van Tineke Orsel staan klaar. 

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133