header

Screenshot_2022-11-27_at_21.04.40.pngWilden kerkelijk medewerkers eind 16e eeuw de kerkgangers het hemelvaartverhaal verduidelijken: dan werd door een ronde opening in het gewelf een heiligenbeeld met een kabel naar boven getrokken. Gids Erik vertelt met verve dat in recenter tijden een door liefde verblinde bruidegom zich tegen betaling door dezelfde opening naar beneden heeft laten zakken en zijn jawoord aan de bruid heeft gegeven.

Zomaar wat interessante feiten die we bij de gewelvenwandeling gewaar worden. Zo’n twintig belangstellenden hebben zich bij onze buurtvereniging aangemeld. En er staan nog twee rondleidingen op stapel.

Na een introductie van Erik krijgt iedereen een bouwhelm aangereikt. Geen overbodige luxe, wanneer je door schemerige gangetjes loopt boven de imposante gewelven van de Der Aa-kerk. We beginnen met een smalle wenteltrap die in een superdikke pilaar is geconstrueerd. Af en toe tikt de helm tegen een overhangende balk of een lage onderdoorgang. De eerste kooromgang is zestien meter hoog.

Wat een interessant schouwspel: de olifantsruggen (de bolle bovenkanten van de gewelven) gezien vanaf een soort galerij onder de schuin toelopende kerkdaken. Een moderne sprinklerinstallatie contrasteert met de traditionele pen-gatverbindingen waarmee de kolossale balken met elkaar zijn verbonden.

Screenshot_2022-11-27_at_21.05.07.pngIn de Tweede Wereldoorlog deed de kerk dienst als kolenopslag en exercitieplaats. De gewelvenruimte werd gebruikt als onderduikadres, merendeels van neergestorte piloten. Het verhaal wil dat de toenmalige Duitse predikant het geheim strikt bewaarde.

Door de eeuwen heen werd de tussen 1420 en 1490 gebouwde kerk en de toren meer dan eens getroffen door immense tegenslag: een brand, een ingestorte toren, blikseminslag, niets bleef de kerk bespaard. Ook waren er architectonische veranderingen: van een drie beukige Romaanse kerk werd het een omhoog getrokken Gotische kerk. De raamcontouren zijn hiervan een bewijs. 

Ook het orgel heeft heel wat gedaantewisselingen ondergaan voordat het huidige, door Arp Schnitger gebouwde zijn definitieve vorm kreeg. Met Hinsz hoort Schnitger tot de Rolls Royces onder de orgelbouwers.

WhatsApp_Image_2022-11-27_at_18.08.54.jpeg

 

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133