header

ageschiedenis_copy

Het laatste lustrumboek van vereniging Het A-Kwartier 'Geschiedenis binnen loopafstand' - waarvan u hier o.a. de omslag ziet - is nog verkrijgbaar. Het is geschreven door buurtgenoot Warmolt Brouwer. In achttien hoofdstukken, verlucht met honderdzesendertig illustraties, vertelt hij de geschiedenis van onze buurt.

U vindt o.a. een schets van machtige plattelandskloosters en hun middeleeuwse dependances in onze stad. Hoe de Ommelander adel van Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier hier stadshuizen onderhielden. De auteur licht het financiële fiasco voor Groningen van de West-Indische Compagnie toe. Tot de bouw van de sluizen bij Zoutkamp reikten eb en vloed nog tot in de stad; zout water bleek een ongekende moordenaar onder de bevolking. Of over de desastreuze metamorfose welke de stad in 1874 na de ontmanteling en sloop van vestingwerken en stadspoorten onderging. Het is maar een greep uit de inhoud.

Het boek kost € 8-, en is verkrijgbaar bij het buurtpand De Oude Drogisterij.
De 3 eerdere uitgaven uit 1990, 1995 en uit 2000 zijn nog antiquarisch verkrijgbaar.

Buurtgenoot Pieter Bootsma schreef een herdenkingsboek voor het 75-jarige Scheepvaartmuseum. Het behandelt de geschiedenis van de Veenkoloniën en de vlucht welke daarmee de Groninger scheepvaart nam. Verder licht hij de historie van het Scheepvaartmuseum en de collectie toe. De uitgave 'Op de golven van het tij' van P.J.E. Bootsma telt 250 pagina's en kost net geen 25 Euro.